Työttömyys on suuri yhteiskunnallinen kysymys, joka vaikuttaa suuresti niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollakin. Työnhaku ei kuitenkaan välttämättä ole kovin helppoa ja moni työtön työnhakija kokee ajautuneensa työttömyytensä kanssa suoranaiseen umpikujaan. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä työttömille työnhakijoille on tarjolla monenlaisia palveluita, jotka auttavat heitä löytämään työtä. Toisinaan uudelleenkouluttautuminen saattaa olla tarpeen, mutta toisinaan jo tätä pienemmätkin teot auttavat löytämään työttömälle työnhakijalle hänen tarvitsemansa ja haluamansa työpaikan. Sivustomme toivookin voivansa olla kaikille työttömille työnhakijoille inspiraation lähde sekä tietolähde, josta ammentaa oman auvoisemman tulevaisuuden rakentamiseksi! Tervetuloa lukemaan työhaun ympärille kietoutuneita mielenkiintoisia ja syväluotaavia artikkeleita, jotka toivottavasti auttavat myös sinua luomaan itsellesi juuri sinun toivomasi kaltaisen urapolun!

Työttömän työnhakijan on tärkeää tuntea oikeutensa

Moni työtön työnhakija on vaarassa masentua tilanteensa tähden. Tällaisessa tilanteessa ei välttämättä osaa eikä jaksa penätä omia oikeuksia työttömänä työnhakijana. Olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tietää, millaisia oikeusia työttömällä työnhakijalla on ja millaisia palveluita hän on oikeutettu saamaan. Tämä voi auttaa hahmottamaan niitä moninaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka voivat tuoda aurinkoa työttömänkin risukasaan. Moninaisten velvollisuuksien ohessa työttömällä työnhakijalla on nimittäin myös monia oikeuksia, joista kannattaa pitää kynsin ja hampain kiinni! Mutta jotta tämä onnistuisi, tulee työttömän työnhakijan tietysti tietää oikeutensa ja juuri sitä varten sivustoltamme löytyykin aihetta käsittelevä artikkeli.

Nuorissa on tulevaisuutemme

Erityisen tärkeää on panostaa nuoriin työttömiin työnhakijoihin, joita on Suomessakin valitettavan paljon. Ellemme panosta näihin nuoriin, ovat he vaarassa syrjäytyä ja tällä on kauaskantoiset seuraukset, sillä nuorissa on maamme tulevaisuus. Löydät sivustoltamme artikkelin, joka pureutuu niihin mahdollisuuksiin, joita alle 25-vuotiailla nuorilla työttömillä työnhakijoilla on. Nuoren ollessa työtön tai vailla koulutusta nopea väliintulo on äärimmäisen tärkeä. Onneksi hyviä työkaluja on nuorten käden ulottuvilla, kunhan he vain uskaltavat niihin tarttua!