Nuorten työttömyydestä puhutaan Suomessa paljon, sillä se on valitettavan yleinen ilmiö ja saattaa jopa johtaa nuoren syrjäytymiseen. Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole lainkaan ammatillista tutkintoa ja olet työtön, olet oikeutettu hyödyntämään tiettyjä ammatillisia palveluja. Tällaisessa tilanteessa nuori työtön henkilö saattaa kokea epätoivon tunteita ja saattaa jopa olla valmis heittämään hanskat tiskiin, mutta epätoivoon ei ole syytä. Oikeanlaisella väliintulolla voidaan nuoren henkilön kohdalla saada aikaan ihmeitä ja kerrommekin tässä artikkelissa, millaisin keinoin näitä ihmeitä kannattaa lähteä tavoittelemaan. Nuorena henkilönä sinun on myös erityisen tärkeää tietää, millaisia oikeuksia sinulle työntekijänä löytyy ja juuri tällaisiin kysymyksiin alan ammattilaiset ovat enemmän kuin valmiita vastaamaan. Esimerkiksi Sorjosen kuvauksia varten tehty työpaikkailmoitus ei oikein vakuuttanut alan asiantuntijoita, vaikka kuvauksista olisikin löytynyt töitä nuorille työttömille työnhakijoille.

Nuoren työllistymisen edistämiseen pyrkiviä palveluita

Suomesta löytyy monenlaisia palveluita, jotka pyrkivät edistämään nuoren työttömän työnhakijan työllistymistä. Ura- ja työnhakuvalmennus ovat sellaisia palveluja, joista moni nuori työtön työnhakija hyötyy erityisen paljon. Tällaisten palveluiden kautta voidaan käydä läpi nuoren omia toiveita ja unelmia ja hänen omia vahvuuksiaan, joita voisi työllistymisessä hyödyntää. Myös koulutus- ja työkokeilu ja työvoimakoulutus ovat monessa tilanteessa hyviä vaihtoehtoja.

Maahanmuuttajataustaiselle nuorelle eräs hyvä vaihtoehto on maahanmuuttajille suunnattu omaehtoinen opiskelu, jota tuetaan työttömyysetuudella. Myös muut nuoret voivat hakeutua opiskelemaan omaehtoisesti ja saada tietyin ehdoin opintojen ajalta työttömyysetuutta. On kuitenkin tärkeää huomata, että työttömyysetuutta voi saada omaehtoisiin opintoihin aikaisintaan silloin, kun on täyttänyt 25 vuotta.

Velvollisuus koulutukseen hakemiseen

Alle 25-vuotiaan työttömän työnhakijan on hyvä tiedostaa, että on hänen velvollisuutensa hakea koulutuspaikkaa. Keväällä tulisi hakea seuraavan syksyn tutkintoihin. Valitun koulutuksen ei ole pakko olla yhteishakuun kuuluva, vaan myös ammattikorkeakoulu tai yliopisto käy. Ainoastaan peruskoulun suorittaneet voivat hakea myös lukiopaikkoja, kunhan opintojen laajuus on minimissään 75 kurssin mittainen.

Nuoren työttömän työnhakijan on tärkeää pitää osaamistasonsa ajan tasolla. Maahanmuuttajataustaisten nuorten on erityisen tärkeää ottaa suomen kieli haltuun ja hyödyntää tilaisuudet tutustua suomalaiseen opiskelu- ja työmaailmaan.