Työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia löytää työtä, on tärkeää tuntea oikeutensa ja vastuunsa ja hyödyntää TE-toimiston tarjoamia ammattimaisia palveluita mahdollisimman monipuolisesti. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka onnistut tässä melko haastavalta tuntuvassa tehtävässä.

Tunne oikeutesi!

Suomessa työttömällä työnhakijalla on monenlaisia velvollisuuksia, mutta hänellä on myös oikeuksia, jotka on hyvä tuntea, jotta työnhaku

olisi mahdollisimman hedelmällistä. Ilmoittauduttuasi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, on sinulla oikeus toimiston järjestämiin TE-palveluihin. Jos täytät työttömyysturvan saamiselle asetetut edellytykset, on sinulla oikeus myös saada työttömyysturvaa. Samalla sinulla on oikeus saada työllistymiseesi asiantuntevaa apua.

TE-toimistossa sinulle tehdään suunnitelma. Tähän suunnitelmaan kirjataan tavoitteesi työnhaun suhteen. Samalla siihen kirjataan tehtäviä, joiden kautta pyrit saavuttamaan tavoitteesi. Vaikka suunnitelman tekeminen saattaa tuntua työläältä ja turhaltakin, kannattaa se kuitenkin tehdä, sillä se auttaa selkiyttämään tilannettasi.

TE-toimiston tarjoamia palveluita työttömälle työnhakijalle

TE-toimistoista löytyy runsaasti erilaisia palveluita, jotka on suunnattu työttömille työnhakijoille. Voit saada neuvoja esimerkiksi ammatinvalintaasi ja koulutukseesi liittyviin kysymyksiin. Ammatillinen työvoimakoulutus on oivallinen väylä lisätä omaa ammattitaitoa. Samalla mahdollisuutesi työnsaantiin lisääntyvät. TE-toimiston kautta voit saada yrittäjäkoulutusta, joka kannattaa hyödyntää, jos mietit, voisiko yritystoiminta olla sinulle sopiva tapa työllistää itse itsesi. Yrittäjäkoulutuksesta voi olla hyötyä myös siinä tapauksessa, että yritystoimintasi on jo alkanut, mutta tunnet itsesi epävarmaksi tällä uudella urapolulla.

Maahanmuuttajat voivat hyötyä TE-toimistojen tarjoamasta kotoutumiskoulutuksesta, joka tarjoaa valmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen ja suomalaiseen työelämään. Se auttaa myös sopeutumaan Suomeen ja yhteiskuntaan. Neuvontaa ja ohjausta voit saada esimerkiksi Uraohjauksen puhelinpalvelusta. Uraohjausta on mahdollista saada myös videoyhteyden kautta. Koulutusneuvontaa saat parhaiten esimerkiksi Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta tai neuvonnan Facebook-sivuilta.

Erilaisia valmennuksia ovat esimerkiksi uravalmennus, työnhakuvalmennus ja työhönvalmennus. Jos et esimerkiksi oikein osaa hakea työtä ja vaikkapa työhakemuksen tai CV:n kirjoittaminen tuottaa sinulle päänvaivaa, voi työnhakuvalmennuksesta olla sinulle apua. Ammattilainen osaa katsoa työhakemustasi ja CV:täsi ammattilaisen silmin ja antaa sinulle arvokkaita vinkkejä näiden tuiki tärkeiden dokumenttien viilaamiseen viimeistä pilkkua myöten. Ammattilainen osaa myös auttaa sinua valitsemaan dokumentteihin mahdollisimman edustavan kuvan sinusta.