Suomessa työttömyys on jo niin korkealla tasolla, että se on vaarassa syöstä koko hyvinvointiyhteiskuntamme alas. Työttömyys onkin yksi niistä syistä, jotka ovat lisänneet eriarvoisuutta maassamme, jossa ollaan perinteisesti oltu erityisen ylpeitä siitä, että meillä on vallinnut mahdollisuuksien tasa-arvo. Onkin erityisen tärkeää, että työttömille tarjotaan erilaisia tukimuotoja, joista tässä artikkelissa esittelemme työttömien tukena toimivan Työttömien tuki ry:n. Työttömien Tuki ry on suomalaisten työttömien keskusjärjestö, joka pyrkii työskentelemään työttömien työnhakijoiden puolesta ja heidän rinnallaan. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka tämä työttömien oma edunvalvontajärjestö pyrkii parantamaan suomalaisten työttömien asemaa.

Työttömien tuki ry:n toiminnan perusperiaatteet

Toiminnan perusperiaatteena on toimia aktiivisesti ja asiantuntevasti suomalaisten työttömien työnhakijoiden puolesta. Jo nimensä mukaisesti järjestö pyrkii toimimaan työttömien tukena. On tärkeää, että toiminta on kiinni ajassa, jotta se pystyisi vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin ja kysymyksiin ja juuri siihen tässä järjestössä pyritään. Tavoitteenaan järjestö pitää työttömyyden vähentämistä, työttömien toimeentulon parantamista ja työttömien hyvinvoinnin, niin sosiaalisen kuin fyysisenkin, edistämistä.

Millaisin keinoin tavoitteet pyritään saavuttamaan?

Työttömille järjestö tarjoaa hyödyllistä tietoa, monipuolista toimintaa, työttömän tarvitsemaa tukea ja asianmukaista edunvalvontaa. Jäsenyhdistyksilleen se tarjoaa tukea. Samalla se pyrkii vahvistamaan jäsenyhdistystensä toimintaa. Järjestöllä on paljon tarjottavaa myös alan ammattilaisille, päättäjille ja yhteistyökumppaneille. He toimivat edunvalvojina myös tähän suuntaan. Lisäksi järjestö pyrkii nostamaan esiin työttömien oman äänen.

Järjestön tärkeitä hankkeita ovat esimerkiksi EU:n ruokajako -hanke ja Terveydeksi-hanke. EU:n ruoka-avun kautta pyritään jakamaan työttömille EU-ruokaa ja kaupoilta saatavaa lahjoitusruokaa. EU:n ruoka-apu on tarkoitettu myös muille vähävaraisille. Arviolta vuosittain jaetaan noin 250 000 kiloa kaupoista saatua lahjoitusruokaa järjestön jäsenyhdistysten kautta. Tämä onkin erityisen järkevä tapa auttaa, sillä juuri ruoka on tärkeä keino tukea työttömien jaksamista ja edistää heidän fyysistä terveyttään. Fyysinen terveys puolestaan auttaa edistämään psyykkistä terveyttä ja nostaa yleistä jaksamista, jolloin positiivinen noidankehä on valmis. Samalla tällainen toiminta auttaa vähentämään hävikkiruokaa, jota ei soisi syntyvän lainkaan. Hukkaan heitetty ruoka kun tarkoittaa väistämättä samalla hukkaan heitettyä rahaa ja hukkaan heitettyjä luonnonvaroja!